“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์พร้อมที่จะทำเพื่อโลกของเรา | Festforfood

“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์พร้อมที่จะทำเพื่อโลกของเรา

December 15, 2023
thumb_blog

“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์พร้อมที่จะทำเพื่อโลกของเรา

“เปลี่ยนเรา แปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด”

เฟสท์ร่วมออกบูธเพื่อจัดแสดงบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ครบทุกการใช้งาน นำเสนอบรรจุภัณฑ์และให้ความรู้กับผู้เยี่ยมชมโดยนายกิตชัย ทัศนวิญญู Foodservice Packaging Solutions Manager เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โดยมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โดย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความทั้งหมด