#เฟสท์ออกงาน สุดยอดตลาดสด ยกระดับตลาดสู่มาตรฐาน ระดับ Premium Market ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 | Festforfood

#เฟสท์ออกงาน สุดยอดตลาดสด ยกระดับตลาดสู่มาตรฐาน ระดับ Premium Market ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

September 5, 2023
thumb_blog

#เฟสท์ออกงาน สุดยอดตลาดสด ยกระดับตลาดสู่มาตรฐาน ระดับ Premium Market ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

(1 ก.ย. 66)  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดกิจกรรมการมอบป้ายตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลสุดยอดมาตรฐานตลาดสดระดับ Premium Market ปีนี้ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

การพัฒนาให้ได้ตลาดพรีเมียมมาร์เก็ต จะต้องผ่านเกณฑ์ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะ ด้านคุณภาพอาหาร ด้านผู้สัมผัสอาหาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันโควิด 19 และด้านการจัดการขยะ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็น ตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

                 โดยมีตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับรางวัลการันตี ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดการขยะได้ดี และมีสุขอนามัยปลอดภัย จำนวน 8 แห่ง จากทั้งหมด เกือบ 300 ตลาดทั่วกรุงเทพ ตลาดสดที่ได้รางวัล ประกอบด้วย ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน, ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี, ตลาดเสรีมาร์เก็ต เขตประเวศ, ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน, ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน, ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา, ตลาด Food Villa เขตตลิ่งชัน และตลาดเสนีย์ฟู้ด เขตภาษีเจริญ

ภายในงานมีกิจกรรมมมากมาย อาทิ การรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Thaimarket และแพลตฟอร์ม Proud การจัดบูธนิทรรศการภายในงานนำเสนอโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความทั้งหมด