เฟสท์บุกบิ๊กซี! พร้อมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม | Festforfood

เฟสท์บุกบิ๊กซี! พร้อมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

July 27, 2023
thumb_blog

เฟสท์บุกบิ๊กซี! พร้อมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เฟสท์ ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคเอกชน พร้อมได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการและพนักงานศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวงศ์สว่าง เพื่อรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึก ให้พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงประชาชนทั่วไป ปลุกพลังรักษ์โลกร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมงานผู้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนะนำให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกผ่านการใช้งานบรรจุภัณฑ์เฟสท์ไบโอ 

ซึ่งผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัส 100% ที่มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลจึงเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย เข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ สามารถบรรจุอาหารที่มีน้ำมันและน้ำได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่รั่วซึม และยังย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 60 วัน

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวงศ์สว่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความทั้งหมด