นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน | บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ | Festforfood
leaf left
leaf right

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เฟสท์มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเน้นที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
circle hand light

ถาดกระดาษ เฟสท์

Fresh cut paper tray

บรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษสำหรับอาหารสดแช่เย็น รีไซเคิลได้ นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Innovation + Sustainability
นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
เฟสท์คิดค้นและพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน ร่วมพัฒนากับแบรนด์ S-Pure ในเครือเบทาโกร เดิมใช้วัสดุที่ทำมาจากพลาสติก 100%
Fresh_cut_paper_tray
ถาดกระดาษสำหรับใส่เนื้อสด (Fresh Cut Paper Tray) สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ Renewable Material ได้อย่างน้อย 80% โดยยังคงความแข็งแรง และคุณสมบัติในการเก็บรักษาความสด ของเนื้อสดตามมาตรฐานของลูกค้า, ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัส เป็นไม้เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วและสามารถปลูกหมุนเวียนได้ ทำให้หมดปัญหาเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า และได้รับการรับรอง FSC ตลอด Supply Chain

บรรจุภัณฑ์ เฟสท์ ชิลล์

ทางเลือกที่ใช่ของฟู้ดเดลิเวอรี

ปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย สั่งอาหารพร้อมรับประทานที่บ้าน
และเกิดแพลตฟอร์มส่งอาหารมากมายเกิดขึ้นและได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ

ในฐานะผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร เฟสท์จึงได้คิดค้นบรรจุภัณฑ์
เฟสท์ ชิลล์ที่ตอบโจทย์บริการเดลิเวอรี ที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการมั่นใจได้
ในความสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัสจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ มีการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรง ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เคลือบด้วยฟิล์มที่สามารถบรรจุอาหารร้อนได้ถึง 130 องศาเซลเซียส และสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง ทั้งอาหารที่มีความร้อน มีน้ำและน้ำมัน และผ่านการทดสอบในเรื่องความสะอาดปลอดภัยอย่างเข้มงวดข้อสำคัญหลังจากการใช้งานยัง สามารถลอกฟิล์มเพื่อนำไปรีไซเคิล และบรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 60 วัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ทางเลือกที่ใช่ของฟู้ดเดลิเวอรี
บรรจุภัณฑ์_เฟสท์_ชิลล์
บรรจุภัณฑ์_เฟสท์_ชิลล์

สั่งสินค้าออนไลน์
ผ่านช่องทาง

Doozy

บรรจุภัณฑ์ เฟสท์ ไบโอ

ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัส 100%
จากป่าปลูกเชิงพาณิชย์

ซึ่งบริษัทมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
เพื่อเพิ่มรายได้และการันตี ราคารับซื้อคืน
ด้วยคุณสมบัติของเยื่อยูคาลิปตัสที่เป็นไม้ยืนต้น จึงทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ เฟสท์ ไบโอ
ที่มีความแข็งแรง สามารถบรรจุอาหารได้โดยตรง ผิวสีขาว เนียนเรียบ ทั้งยังมีดีไซน์ที่หลากหลาย
ด้วยการออกแบบให้มีช่องแบ่งอาหารในตัว
สามารถใส่อาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำและน้ำมันได้โดยไม่รั่วซึมนอกจากนี้เฟสท์ ไบโอ
ยังสะดวกในการอุ่นร้อน สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงในการใส่อาหารหรือสำหรับเดลิเวอรี
พร้อมทั้งยังรักษ์โลกด้วยตัววัสดุที่ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ
“เฟสท์ ไบโอ” บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติ
ได้รับการรับรองติดฉลาก CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

CIRCULAR MARK หรือ ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

พัฒนาครั้งแรกในโลก โดยประเทศไทยนั้น มีการพิจารณาข้อกำหนดจากประเด็นปัญหาการหมุนเวียนวัสดุ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มุ่งเป้าส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนสู่ระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก โดยเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ และแฟชั่นไลฟ์สไตล์
โดยมีบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติเฟสท์ ไบโอ ได้รับการรับรองติดฉลาก CIRCULAR MARK มากถึง 12 ผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเฟสท์ที่จะได้เริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ทั้งนี้ สมอ. และ กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบรับรอง CIRCULAR MARK เป็นมาตรฐานระดับชาติต่อไป

สั่งสินค้าออนไลน์
ผ่านช่องทาง

Doozy

หลอดกระดาษเฟสท์

ทางเลือกใหม่ สะอาด ปลอดภัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทางเลือกใหม่! ของการใช้หลอด
เปลี่ยนมาใช้ หลอดกระดาษเฟสท์ กันดีกว่า!
เพราะผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร  ทั้ง สะอาด ปลอดภัย จากสารเคมีอันตราย
และยังสามารถ ย่อยสลายได้ ภายใน 90 วัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ทางทะเล และยังไม่เป็นอันตรายต่่อชีวิตของสัตว์ทะเลอีกด้วย
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP ได้พัฒนาหลอดกระดาษเฟสท์
ภายใต้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-EU Standard
โดยมีนวัตกรรมการผลิตที่ทำให้หลอดโค้งงอ มีปลายตัด สะดวกสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
มีความแข็งแรงสามารถเจาะกล่องนมได้และใช้ดื่มนมได้จนหมดกล่อง

เฟสท์ ยังมีทางเลือกหลอดประเภทอื่น ๆ
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเมนูเย็น หรือเมนูปั่น หลอดกระดาษเฟสท์ ก็แข็งแรง ใช้งานได้ มีให้เลือก 5 ขนาด
 • หลอดขนาด 4 มม.

  เหมาะสำหรับเครื่องดื่มในกล่องยูเอชทีและนมขวดพาสเจอร์ไรส์ โดยมีนวัตกรรมผลิตที่ทำให้หลอดให้โค้งงอและมีปลายตัด
 • หลอดขนาด 6 มม.

  เหมาะสำหรับเครื่องดื่มเย็น เช่น น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, ชา, กาแฟ
 • หลอดขนาด 8 มม.

  เหมาะสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำปั่น ที่ต้องการหลอดขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ได้ ตามความต้องการ
 • หลอดขนาด 10 มม.

  เหมาะสำหรับเครื่องดื่มปั่น (Smoothie)
 • หลอดขนาด 12 มม.

  เหมาะสำหรับเครื่องดื่มชานมไข่มุก

สั่งสินค้าออนไลน์
ผ่านช่องทาง

Doozy