เฟสท์ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง "Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 | Festforfood

เฟสท์ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง "Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

June 14, 2023
thumb_blog

เฟสท์ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง "Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ในแต่ละปี UNEP จะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติหรือน่าวิตก โดยในปี 2566 นี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution”  เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก 2 ระยะทาง ได้แก่ มินิมาราธอน (ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กม.) และฟันรัน (ระยะทางไม่เกิน 5 กม.) รางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัล ที่ผลิตจากฝาและขวดพลาสติก ทั้งนี้เฟสท์ได้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ภายในงาน ได้แก่ จาน และชาม กลุ่มเฟสท์ ไบโอ ที่ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ภายใน 60 วัน

สำหรับสวนสมเด็จฯ สถานที่ ที่ใช้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก ในวันนี้ เดิมพื้นที่สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่เรียกว่า หนองปรือใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ภาคราชการและเอกชนได้ร่วมกันระดมทุนสร้างเป็นสวนสมเด็จย่า เพื่อถวายในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ได้ชื่อว่า “สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี” เป็นสวนสมเด็จฯ 1 แห่ง ใน 12 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลโดยเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของชาวจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ข้างเคียง ในฐานะตัวแทน รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจรักษ์โลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความทั้งหมด