เปลี่ยนเพื่อโลก ใหม่! ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน Redi Pak | Festforfood

เปลี่ยนเพื่อโลก ใหม่! ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน Redi Pak

August 21, 2023
thumb_blog

เปลี่ยนเพื่อโลก ใหม่! ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน Redi Pak

รักษ์โลกไปอีกขั้นกับ Fest ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มอาหารแช่เย็นพร้อมทาน ช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหารได้ดี โดยเปลี่ยนวัสดุหลัก 90% เป็นเยื่อยูคาลิปตัสที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน ดีไซน์สวยงาม เสริมด้วยฟังก์ชั่นใช้งานง่าย สะดวก ถือได้ไม่ร้อนมือ ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งาน ส่งต่อความสะดวกสบาย ทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ส่งต่อความสะดวกสบาย สู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยเฟสท์ได้พัฒนาร่วมกับแบรนด์ Reo’s Deli (รีโอส์ เดลิ) เป็นรายแรก ที่มุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่เชื่อว่าการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ของแบรนด์ จะช่วยเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ให้ดีขึ้น พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ 7-11   

ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัสจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ เคลือบด้วยฟิล์มที่สามารถบรรจุอาหารร้อนสูงสุด 100 องศาเซลเซียส มีการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้แข็งแรง สามารถใช้กับเครื่องบรรจุอัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Auto-process) โดยยังคงความสามารถในการผลิตได้ดี (Productivity) เหมาะสมกับกระบวนการ Top seal ด้วยฟิล์มเพื่อมองเห็นอาหาร ผ่านการทดสอบในเรื่องความสะอาดปลอดภัยอย่างเข้มงวด สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

คุณสมับติพิเศษข้ออื่นๆ

·        รองรับอุณหภูมิการใช้งานในกระบวนการผลิตอาหาร ต่ำสุด -18 องศาเซลเซียส สูงสุด 100 องศาเซลเซียส และสามารถแช่เย็นได้ ที่อุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส

·        อุ่นไมโครเวฟบ้านที่ 800 วัตต์ สูงสุด 5 นาที หรือไมโครเวฟอุตสาหกรรมที่ 1300 วัตต์ สูงสุด 1 นาที

·        วัสดุหลัก 90% ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัส ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 60 วัน (Compostable)

·        วัสดุอื่น 10% ผลิตจากพลาสติกฟิล์ม สามารถลอกออกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ (Recyclable)

·        ออกแบบรูปทรงถาดให้ใช้งานง่าย สะดวก ถือได้ไม่ร้อนมือ

·        ออกแบบรูปทรงถาดเพื่อรองรับกระบวนการบรรจุอาหารอัตโนมัติ (ผลิตได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ)

·        ออกแบบรูปทรงถาดให้ประหยัดพื้นที่การขนส่ง และพื้นที่จัดเก็บ (ลดลง 40% เมื่อเทียบกับถาดพลาสติกเดิม)

·        รองรับกระบวนการ Top sealing (สามารถมองเห็นอาหารด้านใน ไม่รั่วซึม)

·        รองรับระบบการพิมพ์วันที่ด้วย Inkjet

·        ดีไซน์ถาดสวยงาม เรียบหรู ดู Minimal ด้วยทีมดีไซน์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญ