International | บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ | Festforfood

ด้วยวิสัยทัศน์ SCGP
ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร

จึงได้มีการร่วมมือกันกับบริษัทในเครือ เช่น Go-Pak และ IPP ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ

go_pak

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำโซลูชัน ด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร (foodservice packaging)

โดยมีฐานการผลิตในเวียดนาม เพื่อเสริมกำลังให้เฟสท์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร สามารถขยายฐานตลาดไปยังสหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค และส่งเสริมการเติบโตของความต้องการ บรรจุภัณฑ์อาหารทั่วโลก

international_1
international_2
international_3
international_4

Go-Pak มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบริสตอล สหราชอาณาจักร และมีฐานการผลิตอยู่ทาง ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม โดยเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ในสหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ ทั้งจากฐานการผลิตของตนเองและเครือข่าย การจัดหาทั่วโลก ซึ่งบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านี้รวมถึงภาชนะจาน ชาม ช้อนส้อม ถ้วย และแก้ว ที่ทำจากกระดาษ พอลิเมอร์ รวมถึงวัสดุย่อยสลายอื่นๆ จะนำไปใช้ในการบรรจุอาหารและ เครื่องดื่มพร้อมรับประทาน

ทั้งนี้ ฐานลูกค้าของ Go-Pak ประกอบไปด้วย ผู้จัดจำหน่ายในภาคธุรกิจการบริการด้านอาหาร ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการร้านอาหาร เครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟูด ร้านขายอาหารนำกลับ (Takeaway) รวมถึงผู้ให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดยธุรกิจข้างต้นมุ่งเน้นเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย คุณภาพ และความสะดวก

ipp

IPP เป็นแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์สำคัญระดับโลก

สำหรับโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและความยั่งยืน อีกหนึ่งรายที่สำคัญ มีฐานการผลิตอยู่ที่มาเลเซีย เป็นเลิศในด้านการผลิต ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีสุขอนามัยสูงอย่างมีความรับผิดชอบ, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและบุคลากรที่มีรับมาตรฐาน และได้ผ่านการรับรองในสถาบันระดับโลกอย่าง BRC ในระดับ AA* เพื่อมุ่งเน้นการซัพพลายเข้าธุรกิจ QSR ในประเทศต่างๆ

international_2