ข้อมูลเกี่ยวกับเฟสท์ | บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ | Festforfood

Fest for food
Safe for you

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ครบทุกการใช้งาน

อิ่มท้อง อุ่นใจ ใช้เฟสท์

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) โดย SCGP
เริ่มต้นจากความใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน

จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจอาหารและธุรกิจบริการอาหารเดลิเวอรี
และเทรนด์สำคัญของโลกในปัจจุบันที่ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
เฟสท์ (Fest)

มุ่งมั่นพัฒนาจากการคิดค้นวิจัยตลาดและศึกษา
ความต้องการของผู้บริโภค

โดยคำนึงถึงตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูง การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานรับรองระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-EU standard, BRC, HACCP and FDA จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคด้วยรูปทรงและความจุที่หลากหลาย ตอบสนองทุกการใช้งาน มั่นใจได้ในความสะอาด

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์
ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน

เพราะจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปทั้งการ
สั่งอาหาร เดลิเวอรีที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการ
ซื้ออาหารแบบ Takeaway เป็นส่วนใหญ่

การมีบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาด ปลอดภัย และตอบรับกับสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภททอด อาหารร้อน ทั้งคาวและหวาน ความต้องการบรรจุภัณฑ์ทั้งเรื่องของขนาดและการใช้งาน จึงเป็นจุดที่สำคัญอย่างมาก เฟสท์จึงได้ออกแบบและนำเสนอสินค้าในออกสู่ตลาด

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ พร้อมที่จะร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและผู้บริโภคได้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัย อีกทั้งเฟสท์ยังคงศึกษาและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับเปลี่ยนให้ทันตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่หลากหลาย ครบทุกการใช้งานและเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารเฟสท์

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน จ.ขอนแก่น

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์
เพเพอร์ จำกัด มหาชน จ.ขอนแก่น

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จ.กาญจนบุรี

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จ.ราชบุรี

สั่งสินค้าออนไลน์
ผ่านช่องทาง

Doozy