ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร เคลือบพลาสติกพอลิเอธิลีน สำหรับสัมผัสอาหาร ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย
บรรจุอาหารได้
100 องศาเซลเซียส ไม่ละลาย
ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ
ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย
นำเข้าไมโครเวฟได้
ที่กำลังไฟไม่เกิน 800 วัตต์ นาน 5 นาที
สัมผัสอาหารได้
ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย
"บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์"

FestVideo