บริการของเรา

บริการด้านบรรจุภัณฑ์

เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างความแตกต่าง

Food Packaging Solution

เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร เฟสท์มีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค
ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษา แนะนำการเลือกวัสดุ ออกแบบงานโครงสร้าง งานกราฟิก ตลอดจนดูแลกระบวนการผลิต
เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ทั้งด้านการใช้สอยเชิงพาณิชย์และความสะอาดปลอดภัยในการใช้บรรจุอาหาร