ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนกันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากจากกิจกรรม เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ประจำเดือนกันยายน 2562

รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i

คุณวัชริน โคมารัมย์

ทองคำหนัก 1 บาท

คุณอัจฉรา พรหมเอี่ยม

ทองคำหนัก 1 สลึง 10 รางวัล

คุณสมศีร จันทรนคร
คุณสุภาภรณ์ รักการงาน
คุณศุภกิจ รำไย
คุณกมลชนก ตันมีสุข
คุณณิชกานต์ ปุสารัมย์
คุณรินมนัส บุญล้ำ
คุณกิ้มล้วน ทองมี
คุณนัชชา เจริญผล
คุณธาราสินี สิงหเดชาชัย
คุณณัฐภร อิงธนรักษ์

Top