Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in D:\Websites\FestForFoodEcom\section\_topmenu.php on line 2

ติดต่อเรา

ที่อยู่

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2586 5555
โทรสาร : 0 2586 2262
อีเมล์ : [email protected]
เวลาทำการ 08.00 - 17.00 (เว้นวันอาทิตย์)

อีเมลถึงเรา

ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นส่วนตัว เพื่อทางทีมงาน จะได้นำมาพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์ของเราต่อไปในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

กรวยน้ำดื่มกระดาษเฟสท์ สามารถใส่น้ำได้นานที่สุดกี่นาทีและใส่น้ำร้อนได้หรือไม่
กรวยน้ำดื่มกระดาษเฟสท์ สามารถใส่น้ำได้นานถึง 2 นาที และสามารถใส่น้ำดื่มได้มากกว่า 2 ครั้ง โดยใส่น้ำที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) สามารถใส่อาหารที่เป็นน้ำและน้ำมันได้หรือไม่
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) สามารถบรรจุอาหารที่มีน้ำและน้ำมันได้โดยไม่รั่ว เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) สามารถใช้กับไมโครเวฟได้หรือไม่
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) กลุ่มที่ผลิตจากเยื่อธรรมชาติเท่านั้น ที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้
หากแกะห่อแล้วใช้ไม่หมด จะทำให้คุณภาพสินค้าเสียไปหรือไม่
อุณหภูมิและความชื้นในห้องอาจส่งผลต่อสินค้า แนะนำให้เก็บสินค้าไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงแสงแดด และหากแกะห่อแล้ว ควรปิดห่อให้สนิททุกครั้ง
หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางใดบ้าง
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ของ บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) ได้ที่ Call-Center 02-586-1000, www.festforfood.com หรือที่ www.facebook.com/fest
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) สามารถย่อยสลายได้หรือไม่ และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานกี่ปี
กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษเฟสท์ สามารถย่อยสลายได้ใน 5 ปี
กลุ่มบรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติเฟสท์ สามารถย่อยสลายได้ใน 90 วัน
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) กลุ่มที่ผลิตจากกระดาษจะแข็งแรงจริงหรือ
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) ที่ผลิตจากกระดาษ มีการเคลือบพลาสติก PE Food Contact เพิ่มคุณสมบัติในการทนน้ำ และน้ำมัน บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง สามารถเรียงซ้อนกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษเฟสท์ได้ถึง 5 ชั้น
พลาสติกที่ใช้เคลือบแก้วกระดาษเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่
พลาสติกที่นำมาใช้ เป็นพลาสติก PE Food Contact สำหรับสัมผัสอาหารได้ จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
กระดาษ Food Contact คืออะไร
กระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เข้มงวดเรื่องความสะอาด และไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมี เพื่อให้สามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัย
สารโลหะหนักคืออะไร
สารโลหะหนักคือตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และหากได้รับในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต กระดาษ Food Contact ผ่านการทดสอบแล้วว่าปราศจากสารโลหะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
GMP คืออะไร หมายถึงอะไร
GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ CODEX ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
กรวยน้ำดื่มเฟสท์ (Fest) ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV หรือไม่
กระดาษที่ใช้ผลิตกรวยน้ำดื่มเฟสท์ (Fest) ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถมั่นใจได้ในความสะอาด และ ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ของ Fest มีสาร BPA (bisphenol A) หรือไม่
สาร BPA เป็นสารเคมีที่มีลักษณะใส มักนำไปใช้ในการผลิตภาชนะพลาสติก และไม่มีการใช้ในการผลิตสินค้าของเฟสท์