รักษาระยะห่าง และ ลดการสัมผัส ด้วยการเลือกใช้เฟสท์

ลดการสัมผัส ในการทานอาหาร เลือกใช้ เฟสท์
รับประทานอาหาร ห่ า ง กั น สั ก พั ก . . .

ลดการสัมผัส รับประทานอาหารแบบ ห่ า ง กั น สั ก พั ก . . .

              ลดการสัมผัส รักษาระยะห่าง จากการรับประทานอาหาร ด้วยการเลือกใช้ เฟสท์ บรรจุภัณฑ์อาหารทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายและรีไซเคิลได้ เหมาะสำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจาย และติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการสัมผัสภาชนะร่วมกันนั่นเอง

กินร้อน ช้อนตนเอง ล้างมือบ่อย ๆ

กินร้อน ช้อนตนเอง ล้างมือบ่อย ๆ

              วันนี้เฟสท์มีวิธี ลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ในการรับประทานอาหาร มาฝากให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้กัน กับ 5 วิธีง่าย ๆ ตามนี้เลย

1. ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีด้วยสบู่ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง  หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

2. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ และ ควรอุ่นร้อนก่อนรับประทานเสมอ

3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ ๆ เช่น ปลาดิบ หรือเนื้อสัตว์กึ่งสุกกึ่งดิบ

4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน แต่ถ้าหากจำเป็น ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และช้อนกลางส่วนตัว อย่าง บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ที่มีให้เลือกหลากหลายขนาด เหมาะสำหรับใส่อาหารจานหลัก และถ้วยน้ำซุปแบ่งรับประทานส่วนตัว เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสระหว่างรับประทานอาหาร

5. ไม่ดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่น และดื่มน้ำสะอาดที่มาจากขวดหรือภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ในทางที่ดีควรใช้ หลอดกระดาษเฟสท์ ควบคู่ เพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสจากภาชนะ หรือ แก้วน้ำ ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น

               บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย…เราห่วงใยคุณ สนใจสั่งซื้อสินค้า คลิก!

Top