เฟสท์ ใน SCGP และชมรม ASQ- ALQ Thailand ร่วมยกระดับมาตรฐานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  23 ธันวาคม 2563: บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP ร่วมมือกับชมรม ASQ-ALQ Thailand ในการนำบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก พร้อมยกระดับการบริหารจัดการภายใต้แนวทางการจัดการพื้นที่ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

  นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด และผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ใน SCGP กล่าวว่า “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์  เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานภายในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในสังกัดชมรม ASQ-ALQ Thailand ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงแรมชั้นนำมากกว่า 120 แห่งทั่วประเทศ โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ช่วยลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จึงช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  นอกจากนี้ เฟสท์ ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานกระบวนการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  จึงมั่นใจได้ว่า บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ทุกชิ้นมีมาตรฐานในด้านความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีอันตราย สัมผัสกับอาหารได้โดยตรง

  “ผู้ประกอบการโรงแรมในสังกัดชมรม ASQ-ALQ Thailand ดูแลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย และเข้าพักในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก  ด้วยการให้บริการอาหาร 3 มื้อ ตลอดระยะเวลา 14 วัน  เฟสท์จึงนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายทั้งขนาด รูปทรง ความจุ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุกเมนูอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอาหารภายในASQและALQมากที่สุด  โดยเฟสท์นำเสนอสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

  “บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ช้อยส์ ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร เหมาะกับกลุ่มอาหารไทยที่มีส่วนประกอบของน้ำและน้ำมัน

  “บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ไบโอ ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ สามารถเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ ย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน

  “บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ชิลล์ มีความแข็งแรง สามารถแช่เย็นได้ 5 วัน และนำเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นร้อนได้  เมื่อใช้งานเสร็จสามารถลอกฟิล์มพลาสติกออก และตัวบรรจุภัณฑ์ซึ่งขึ้นรูปจากเยื่อธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน

  “นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอหลอดกระดาษเฟสท์ ซึ่งมีความแข็งแรง ปราศจากสารเคลือบ และยังย่อยสลายได้ภายใน 90 วัน  เป็นอีกทางเลือกเพื่อร่วมลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

  “เฟสท์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสมาชิกชมรม ASQ-ALQ Thailand เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในการให้บริการอย่างรอบด้าน และนับเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการต่อยอดการให้บริการแบบ New Normal ของโรงแรมในอนาคต ซึ่งจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย จนถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อการยกระดับธุรกิจและสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

เฟสท์ เสนอบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อยกระดับ ASQ

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
นายคิงวริศ วงศ์จันทร์เพ็ญ รองประธานชมรมฝ่ายธุรการ ชมรม ASQ–ALQ Thailand

นางวิมล  จันทร์เทียร  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP

นายจุลจิตร  ประสูตร์แสงจันทร์  Director of Sales and Marketing, Grande Centre Point รองประธานฝ่ายอบรม ชมรม ASQ–ALQ Thailand

นางสาวนิรมล  เพรียวประเสริฐ  ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจค้าปลีก บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP

Top