ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากจากกิจกรรม เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i

คุณไกรสร มีใหญ่   09028714xx

ทองคำหนัก 1 บาท

คุณกุสุมา โครธานานนท์   08918555xx

ทองคำหนัก 1 สลึง

1.    คุณเพชรายุทธ  อินเจริญ 09707046xx

2.    คุณแพรภรณ์ นกเสวก 09720512xx

3.    คุณธีระ บุตรน้ำเพชร           08767986xx

4.    คุณณัฐนรี จะดี                    06444928xx

5.    คุณวิมลรัตน์  ชินคำ                06216120xx

6.    คุณประภาพร  รัตนา               08637236xx

7.    คุณอรรณพ  สุนารัตน์             09332397xx

8.    คุณ Chaiwat Saejia            08349165xx

9.    คุณพิชญนันท์  ไพรสีพร         08065216xx

10. คุณอภินันท์ จิตรโคตร             09225042xx

Top