เฟสท์ ร่วมกับ อต. รณรงค์ยกระดับ ตลาดสดเทศบาล1 อุดรธานี ให้เป็น Green Market

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมกับ องค์การตลาด ร่วมเดินขบวนรณรงค์ยกระดับตลาดท้องถิ่น ให้เป็นตลาด Go Green Plus และได้รับคุณภาพตามมาตรฐาน Green Market ณ ตลาดสดเทศบาล1 จังหวัดอุดรธานี เพื่อแนะนำบรรจุภัณฑ์ทางเลือก ทดแทนบรรจุภัณฑ์โฟมและพลาสติก ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการให้คำปรึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทน พร้อมแจกตัวอย่างสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทดลองใช้ด้วย

Top