บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมรณรงค์ยกระดับตลาดสดเทศบาลตำบลภูผาม่าน ขอนแก่น เป็น Green Market

เมื่อวันที่ 23 กค. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ และองค์การตลาด ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลภูผาม่าน (ตลาดตองโก๊ย) จังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เป็นทางเลือกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการ

โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรี เทศบาลภูผาม่าน ร่วมขบวนในการสำรวจตลาดและแนะนำการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus และยกระดับตลาดให้ปลอดจากบรรจุภัณฑ์โฟมและพลาสติก และก้าวสู่การเป็น Green Market ต่อไป

Top