บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมรณรงค์ โครงการพัฒนาตลาด Go Green Plus ณ จ.กาญจนบุรี และจ.สิงห์บุรี

วันที่ 10 เมย. – บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์  ร่วมกับ องค์การตลาด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคาร SME  จัดกิจกรรม ณ ตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  และตลาดนัดเกษตรกร ตำบลบ้านสิงห์ จ.ราชบุรี  เดินรณรงค์ยกระดับตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ที่มีสุขอนามัย มีการจัดการขยะ และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ร่วมรณรงค์ในโครงการพัฒนาตลาด Go Green Plus กับ องค์การตลาด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ SME Bank

โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายทวี เสริมภักดีกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

 

Top