บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมรณรงค์ในโครงการพัฒนาตลาด Go Green Plus กับองค์การตลาด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ SME Bank

เมื่อวันที่ 4 – 6 เมย. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และร่วมพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย มีการจัดการขยะที่ดี และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แนะนำสินค้าบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยเฟสท์ แจกตัวอย่างสินค้า พร้อมแนะนำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ร่วมกับท่านนายกเทศบาลเมือง, ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, ตลาดเทศบาลเมืองนครปฐม (โอเดียน) ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ตลาดสดเทศบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม, ตลาดกลางผักและผลไม้ (ปากคลองตลาด) กรุงเทพมหานคร

 

Top