บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 เมย. 2562 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนวังสิงห์ดำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานจัดงาน

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อสินค้าจากตลาดที่ถูกสุขลักษณะ ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อน

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้เข้าร่วมสนับสนุน ให้ความรู้และร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้ม

อบหลอดกระดาษเฟสท์ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวต่อไปด้วย

Top