Fest (เฟสท์) ร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) ร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ โรงแรมโบ๊ท ลากูลจังหวัดภูเก็ต  ภายในงานมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และการเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวและร้านอาหาร” พร้อมทั้งมีโซนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจด้วย

สำหรับบูธของบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) มีการแนะนำและจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ และกิจกรรมแจกของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

Top