Fest (เฟสท์) ร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ตราด

Fest (เฟสท์) ร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ตราด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ร่วมจัดแสดงและแนะนำสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในงานประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  (ภาคตะวันออก 9 จังหวัด และเมืองพัทยา) จัดขึ้นที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท แอนด์ เลคไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร  โดยบูธสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

Top