Fest (เฟสท์) ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานการประชุมชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดระยอง

Fest ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานการประชุม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ระยอง

Fest ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานการประชุม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ระยอง

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานการประชุมชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานการประชุม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดระยอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง เพื่อแนะนำบรรจุภัณฑ์สำหรับเป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาล และกลุ่มเจ้าของตลาด จังหวัดระยอง

Top