Fest (เฟสท์) จัดสัมมนา “เพิ่มมูลค่าให้จานเด็ด ด้วยการดีไซน์”


Fest (เฟสท์) จัดสัมมนา “ เพิ่มมูลค่า ให้จานเด็ด ด้วยการดีไซน์”

เมื่อวันที่ 24 มีค. 2560 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) จัดกิจกรรมสัมมนาและ workshop ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าให้จานเด็ด ด้วยการดีไซน์”ภายในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ณ IMPACT Exhibition Center โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาชิกแม็คโคร จำนวน 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีการจัดจานอาหาร และถ่ายภาพอาหารให้สวยงามน่ารับประทาน

Top