ข่าวสาร

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมรณรงค์ โครงการพัฒนาตลาด Go Green Plus ณ จ.กาญจนบุรี และจ.สิงห์บุรี

วันที่ 10 เมย. – บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์  ร่วมกับ องค์การตลาด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคาร SME  จัดกิจกรรม ณ ตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  และตลาดนัดเกษตรกร ตำบลบ้านสิงห์ จ.ราชบุรี  เดินรณรงค์ยกระดับตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ที่มีสุขอนามัย มีการจัดการขยะ และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ร่วมรณรงค์ในโครงการพัฒนาตลาด Go Green Plus กับ องค์การตลาด, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ SME Bank โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายทวี เสริมภักดีกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย  … Read More

ดูรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมรณรงค์ในโครงการพัฒนาตลาด Go Green Plus กับองค์การตลาด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ SME Bank

เมื่อวันที่ 4 – 6 เมย. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และร่วมพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย มีการจัดการขยะที่ดี และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แนะนำสินค้าบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยเฟสท์ แจกตัวอย่างสินค้า พร้อมแนะนำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ร่วมกับท่านนายกเทศบาลเมือง, ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, ตลาดเทศบาลเมืองนครปฐม (โอเดียน) ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ตลาดสดเทศบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม, ตลาดกลางผักและผลไม้ (ปากคลองตลาด) กรุงเทพมหานคร  … Read More

ดูรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 เมย. 2562 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนวังสิงห์ดำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานจัดงาน โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อสินค้าจากตลาดที่ถูกสุขลักษณะ ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้เข้าร่วมสนับสนุน ให้ความรู้และร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้ม อบหลอดกระดาษเฟสท์ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวต่อไปด้วย… Read More

ดูรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมพบปะและขอบคุณตัวแทนผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มในเอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ

วันที่ 21 มีค. ที่ผ่านมา คุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี และทีมผู้บริหารบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมพบปะและขอบคุณตัวแทนผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มในเอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ ที่สนับสนุนการใช้หลอดกระดาษเฟสท์แทนหลอดพลาสติก โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากร้านสาขาในเอสซีจี บางซื่อ ได้แก่ อเมซอน, เดลี่เฮ้าส์, 7-eleven, คาเฟ่ ไอเฟล, บลูเบอร์รี่ และ Coffee Hut โดยคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้หลอดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single use) ได้ถึง 40,000 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งหลอดกระดาษที่ใช้แล้ว สามารถแยกทิ้งให้ถูกที่และนำกลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบของกระดาษบรรจุภัณฑ์ได้ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ SCG Circular Way  … Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ ร่วมแนะนำสินค้าในงานประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1/2562

วันที่ 20 มีค. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมออกบูธเพื่อแนะนำสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านอาหาร ภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 400 คน… Read More

ดูรายละเอียด

Fest ร่วมลงนาม MOU โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

วันที่ 20 มีค. 62 – บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมลงนาม MOU โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี  โดยมี คุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยร่วมลงนามภายในงานซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย (อต.) และคุณพงชาญ สำเภาเงิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธวพ.) เพื่อแสดงถึงร่วมมือในโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ผลักดันให้ตลาดอาหาร 35 แห่งทั่วประเทศ เป็นตลาด Green Market ต้นแบบ… Read More

ดูรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมลงนาม MOU ณ สำนักงานเขตสาทร

เมื่อวันที่ 22 กพ. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ โดยคุณกิตชัย ทัศนวิญญู ผู้จัดการส่วน Food Packaging Business… Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ ร่วมงานลงนาม MOU สานพลังประชารัฐ

เมื่อวันที่ 10มกราคมที่ผ่านมา  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ … Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์มอบโชคทองคำแก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ

เมื่อวันที่ 7 มค. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มอบโชคทองคำให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ… Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ จัดกิจกรรม “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ” อย่างต่อเนื่อง

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จัดแคมเปญ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไร ให้คุณ” โดยยกทีมคาราวานไปจัดกิจกรรม… Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ เดินสายจัดกิจกรรมคืนกำไรให้พ่อค้าแม่ค้า

  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เดินหน้ายกทีมคาราวาน จัดกิจกรรมเฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ อย่างต่อเนื่อง… Read More

ดูรายละเอียด

เริ่มแล้ว!! แคมเปญ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ”

เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ   เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน ที่ผ่านมา  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ยกทีมไปจัดกิจกรรม เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ เพื่อตอบแทนพ่อค้าแม่ค้าที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์  โดยเริ่มกิจกรรมกันที่ตลาดเลียบด่วนรามอินทรา และตลาดหัวมุมรามอินทรา งานนี้เฟสท์มีการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ในราคาพิเศษ  พร้อมเตรียมของที่ระลึกมากมายเพื่อมอบให้เป็นของสมนาคุณ พิเศษสุดๆ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำหนัก 1 สลึงไปเลยฟรีๆ !! ลูกค้าเฟสท์โปรดเตรียมตัวกันให้ดี  เพราะเฟสท์จะยกขบวนไปมอบโชคให้ท่านถึงที่  แต่จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ต้องติดตามครับ!… Read More

ดูรายละเอียด
Top