ข่าวสาร

บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ไบโอ ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ ย่อยสลายได้ใน 60 วัน ถูกนำเสนอ ผ่านกิจกรรม “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หนุนชุมชน ร้านอาหาร จัดขึ้นโดยเมืองสุขสยาม และไอคอนสยามร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ที่เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – เมืองสุขสยาม และ ไอคอนสยาม ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วย บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP และ สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก”… Read More

ดูรายละเอียด

“เฟสท์ไบโอ” บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติได้รับการรับรองติดฉลาก CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

CIRCULAR MARK หรือ ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน พัฒนาครั้งแรกในโลก โดยประเทศไทย นั้น มีการพิจารณาข้อกำหนดจากประเด็นปัญหาการหมุนเวียนวัสดุ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มุ่งเป้าส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนสู่ระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ… Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ ใน SCGP และชมรม ASQ- ALQ Thailand ร่วมยกระดับมาตรฐานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2563: บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP ร่วมมือกับชมรม ASQ – ALQ Thailand ในการนำบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม… Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ ใน SCGP จับมือ Grab มอบส่วนลดให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น เพียงสั่งอาหารจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ Fest x Grab เพื่อสนับสนุนร้านอาหารที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6 พฤศจิกายน 2563: อ.ส.ค. และ SCGP ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลอดกระดาษ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมเปิดตัวใช้หลอดกระดาษ ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก โดยนำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์นม “ไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี” นับเป็นแบรนด์แรกที่เลือกใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยคาดการณ์ว่าพร้อมออกสู่ตลาด ในไตรมาสแรก ของปีพ.ศ. 2564 จะช่วยลดการใช้หลอดพลาสติก 7,000,000 หลอด ลดปริมาณขยะพลาสติก 2.5 ตันต่อปี
Read More

ดูรายละเอียด

ไทย-เดนมาร์ค เลือกใช้ หลอดกระดาษ เฟสท์ จาก SCGP เป็นผู้ผลิตนมยูเอชทีรายแรก ที่ใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

6 พฤศจิกายน 2563: อ.ส.ค. และ SCGP ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลอดกระดาษ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมเปิดตัวใช้หลอดกระดาษ ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก โดยนำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์นม “ไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี” นับเป็นแบรนด์แรกที่เลือกใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยคาดการณ์ว่าพร้อมออกสู่ตลาด ในไตรมาสแรก ของปีพ.ศ. 2564 จะช่วยลดการใช้หลอดพลาสติก 7,000,000 หลอด ลดปริมาณขยะพลาสติก 2.5 ตันต่อปี
Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ จับมือ 9 องค์กรพันธมิตร ส่งมอบ เครื่องกำจัดขยะอาหาร จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” แก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ – ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ รับมอบ เครื่องกำจัดขยะอาหาร เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์  จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม”  โดยมี นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการเยื่อและกระดาษ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์เฟสท์ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร เป็นตัวแทนส่งมอบ… Read More

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากจากกิจกรรม เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i คุณอุษา ตั้งสินพูลเพิ่ม ทองคำหนัก 1 บาท รินมนัส บุญล้ำ ทองคำหนัก 1 สลึง 10 รางวัล คุณประดิษฐ์ คุณลัดดา เดชศิริ คุณพิชญา พิพิธภักดี คุณธวัชชัย ประเสริฐสังข์ คุณนพวงศ์ ธีรสุขุม คุณปิยะพงษ์ อินทรศร คุณอุษา แสงดี คุณปณวัฒน์ เวชกิจ คุณมนัสวี พันธุ์ชูกลาง คุณยุธทกิจ ไชยรา  … Read More

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนกันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากจากกิจกรรม เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ประจำเดือนกันยายน 2562 รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i คุณวัชริน โคมารัมย์ ทองคำหนัก 1 บาท คุณอัจฉรา พรหมเอี่ยม ทองคำหนัก 1 สลึง 10 รางวัล คุณสมศีร จันทรนคร คุณสุภาภรณ์ รักการงานคุณศุภกิจ รำไย คุณกมลชนก ตันมีสุข คุณณิชกานต์ ปุสารัมย์คุณรินมนัส บุญล้ำ คุณกิ้มล้วน ทองมีคุณนัชชา เจริญผล คุณธาราสินี สิงหเดชาชัย คุณณัฐภร อิงธนรักษ์… Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ ร่วมรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือก ในงาน เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปีเมืองคนงามบ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 16 สค. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีโอกาสเดินรณรงค์และแนะนำบรรจุภัณฑ์ทางเลือก ในงาน ” เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง ” ณ ลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมงานจากเอสซีจี ร่วมขบวนแนะนำ พร้อมแจกตัวอย่างสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่ออกบูธภายในงานได้ทดลองใช้… Read More

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากจากกิจกรรม เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i คุณไกรสร มีใหญ่   09028714xx ทองคำหนัก 1 บาท คุณกุสุมา โครธานานนท์   08918555xx ทองคำหนัก 1 สลึง 1.    คุณเพชรายุทธ  อินเจริญ 09707046xx 2.    คุณแพรภรณ์ นกเสวก 09720512xx 3.    คุณธีระ บุตรน้ำเพชร           08767986xx 4.    คุณณัฐนรี จะดี                    06444928xx 5.    คุณวิมลรัตน์  ชินคำ                06216120xx 6.    คุณประภาพร  รัตนา               08637236xx… Read More

ดูรายละเอียด

เฟสท์ ร่วมกับ อต. รณรงค์ยกระดับ ตลาดสดเทศบาล1 อุดรธานี ให้เป็น Green Market

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมกับ องค์การตลาด ร่วมเดินขบวนรณรงค์ยกระดับตลาดท้องถิ่น ให้เป็นตลาด Go Green Plus และได้รับคุณภาพตามมาตรฐาน Green Market ณ ตลาดสดเทศบาล1 จังหวัดอุดรธานี เพื่อแนะนำบรรจุภัณฑ์ทางเลือก ทดแทนบรรจุภัณฑ์โฟมและพลาสติก ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการให้คำปรึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทน พร้อมแจกตัวอย่างสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทดลองใช้ด้วย… Read More

ดูรายละเอียด

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี2” ครั้งที่ 1

ประมวลภาพบรรยากาศการมอบรางวัล ให้แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม ” เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ” ครั้งที่ 1 รางวัลรถจักรยานยนต์ HONDA CLICK 125I 1 รางวัลคุณนันทิยา ชาติมนตรี รางวัลทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัลคุณสิริยากร สุนทรวีราทักษ์ รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง 10 รางวัล1.คุณพรเพ็ญ เสวตะ2.คุณศิริลักษณ์ ศรีโสภณ3.คุณสมฤทัย อุ่นอินต๊ะ4.คุณประภาพรรณ เดชเพียร5.คุณธวัชชัย ประเสริฐสังข์6.คุณชาลินี เรืองฤทธิ์ชาญกุล7.คุณจิระวัฒน์ ดอกไม้8.คุณกัญญาภัธร์ โยธารักษ์9.คุณพิภพ บัวขำ10.คุณพุดทา คำสายตา สามารถส่งรหัสเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท… Read More

ดูรายละเอียด
Top