เกี่ยวกับเรา

fest เฟสท์ บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์กระดาษ

ประวัติความเป็นมา

ด้วยความใส่ใจที่อยากให้ผู้บริโภคได้ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง โดยไร้ความกังวล และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของสังคมในปัจจุบัน เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จึงได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการเป็นผู้นำการผลิตกระดาษเป็นเวลากว่า 40 ปี มาคิดค้นพัฒนากระดาษที่สามารถสัมผัสอาหารได้ (Food Contact Paper) และพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” (Fest) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในรูปทรงและลวดลายที่หลากหลาย ให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบกระบวนการผลิต การจัดการบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ใช้ในการผลิต และการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องได้รับการฝึกฝนวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง โดยกระบวนการผลิตกระดาษ Food Contact Paper ของ Fest ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

fest เฟสท์ บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์กระดาษ

กระดาษ Food Contact คืออะไร

กระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เข้มงวดเรื่องความสะอาด ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ โดยไม่ใช้สารฟอกขาวและสารเรืองแสง กระดาษที่ได้จึงมีสีนวล ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีเพื่อให้สามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัย

กระดาษ Food Contact ของ Fest (เฟสท์) ผลิตด้วยระบบปิดที่ควบคุมคุณภาพการผลิต และสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด โดยกระดาษ Food Contact ของ Fest (เฟสท์) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เป็นรายแรกในประเทศไทย

fest เฟสท์ บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บริการของเรา

บริการด้านบรรจุภัณฑ์

เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างความแตกต่าง

Food Packaging Solution

เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร เฟสท์มีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค
ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษา แนะนำการเลือกวัสดุ ออกแบบงานโครงสร้าง งานกราฟิก ตลอดจนดูแลกระบวนการผลิต
เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ทั้งด้านการใช้สอยเชิงพาณิชย์และความสะอาดปลอดภัยในการใช้บรรจุอาหาร