dddd

กล่องเฟสท์ ช้อยส์ 725 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเฟสท์ ช้อยส์ 725 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
PB001
วัสดุ :
Food Contact Paper / Food Contact PE
ขนาดสินค้า :
124 x 177 x 51 (31/20) (มม.)
ขนาดความจุ :
725 มล.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
16 แพ็ค
ขนาดลัง :
532 x 592 x 404 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
2 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
100 บาท