ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กรวยน้ำดื่มกระดาษเฟสท์
Product code :
PCC001
Volumn/Size :
4 ออนซ์
Size (mm) :
370 x 370 x 430 มม.
Weight :
6.5 kgs./Carton
Pcs/Pack :
180 ชิ้น X 25 แพ็ค
Pcs/Carton :
4,500 ชิ้น
Material :
Food Grade Paper
Top