กล่องไฮบริดเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 3 ช่อง 1000 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องไฮบริดเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 3 ช่อง 1000 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
HM003
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
167 x 227 x 54 (มม.)
ขนาดความจุ :
1000 mL
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
25 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
6 แพ็ค
ขนาดลัง :
587 x 472 x 364 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
6.8 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
170 บาท
Top