กล่องเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 1,000 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 1,000 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง สเต๊ก เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
B029
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
169 x 228 x 76 (35/41) (มม.)
ขนาดความจุ :
1000 mL.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
4 แพ็ค
ขนาดลัง :
350 x 365 x 250 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
5 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
250 บาท
Top