dddd

กล่องเฟสท์ ไบโอ 1,000 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเฟสท์ ไบโอ 1,000 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง สเต๊ก เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
B029
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
227 x 172 x 66 (35/41) (มม.)
ขนาดความจุ :
1000 mL.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
4 แพ็ค
ขนาดลัง :
637 x 362 x 480 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
6 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
300 บาท