dddd

กล่องเฟสท์ ไบโอทรงจัตุรัส 1,000 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเฟสท์ ไบโอทรงจัตุรัส 1,000 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง สเต๊ก เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
B026
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
212 x 217 x 64 (30/38) (มม.)
ขนาดความจุ :
1000 มล.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
6 แพ็ค
ขนาดลัง :
467 x 452 x 454 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
6 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
300 บาท