dddd

กล่องเฟสท์ ไบโอ 450 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเฟสท์ ไบโอ 450 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
B004
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
127 x 175 × 54 (14/35) (มม.)
ขนาดความจุ :
450 มล.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
12 แพ็ค
ขนาดลัง :
526 x 396 x 374 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
2 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
100 บาท