กล่องเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 450 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 450 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
B004
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
125 x 174 × 49 (14/35) (มม.)
ขนาดความจุ :
450 มล.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
10 แพ็ค
ขนาดลัง :
265 x 480 x 365 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
3 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
150 บาท
Top