กล่องเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 2 ช่อง 1,000 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเยื่อธรรมชาติเฟสท์ 2 ช่อง 1,000 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง สเต๊ก เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
B002
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
166 x 237 x 65 (20/45) (มม.)
ขนาดความจุ :
1000 mL.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง:
10 แพ็ค
ขนาดลัง :
340 x 640 x 500 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
5.3 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
265 บาท
Top