dddd

กล่องเฟสท์ ไบโอ 600 มล.

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
กล่องเฟสท์ ไบโอ 600 มล.
คำแนะนำในการใช้งาน :
ใส่อาหารทั่วไป เช่น อาหารตามสั่ง เมนูข้าวอื่นๆ
รหัสสินค้า :
B001
วัสดุ :
Natural Fiber 100%
ขนาดสินค้า :
132 × 180 × 64 (20/44) (มม.)
ขนาดความจุ :
600 มล.
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
12 แพ็ค
ขนาดลัง :
552 x 402 x 384 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
2.5 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
125 บาท