dddd

ฝาพลาสติกเฟสท์ปิดแก้วเก็บอุณหภูมิ 8 ออนซ์เจาะรู (สีดำ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
ฝาพลาสติกเฟสท์ปิดแก้วเก็บอุณหภูมิ 8 ออนซ์เจาะรู (สีดำ)
รหัสสินค้า :
A009
วัสดุ :
PS
ขนาดสินค้า :
Φ Top out : 70
Φ Bottom : 83
Heigth : 20
ขนาดความจุ :
8 ออนซ์
จำนวนชิ้น/แพ็ค :
50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง :
20 แพ็ค
ขนาดลัง:
400 x 500 x 15 (มม.)
ราคาต่อชิ้น :
1 บาท
ราคาต่อแพ็ค :
50 บาท