ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนกันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากจากกิจกรรม เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ ปี 2 ประจำเดือนกันยายน 2562

รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i

คุณวัชริน โคมารัมย์

ทองคำหนัก 1 บาท

คุณอัจฉรา พรหมเอี่ยม

ทองคำหนัก 1 สลึง 10 รางวัล

คุณสมศีร จันทรนคร
คุณสุภาภรณ์ รักการงาน
คุณศุภกิจ รำไย
คุณกมลชนก ตันมีสุข
คุณณิชกานต์ ปุสารัมย์
คุณรินมนัส บุญล้ำ
คุณกิ้มล้วน ทองมี
คุณนัชชา เจริญผล
คุณธาราสินี สิงหเดชาชัย
คุณณัฐภร อิงธนรักษ์

Share
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Top