Fest (เฟสท์) ร่วมงานรณรงค์การลดขยะ ปลอดโฟม รักษ์สิ่งแวดล้อม

เฟสท์ร่วมงาน รณรงค์การลดขยะ ราชบุรี

เฟสท์ร่วมงาน รณรงค์การลดขยะ ราชบุรี

เฟสท์ร่วมงาน รณรงค์การลดขยะ ราชบุรี

Fest (เฟสท์) ร่วมงานรณรงค์การลดขยะ ปลอดโฟม รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ร่วมงานรณรงค์การลดขยะ ปลอดโฟม รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี  ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำหลักการคัดแยกขยะ แนะนำการใช้ประโยชน์จากขยะ รวมถึงการจัดแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน จากกลุ่มงานโรงพยาบาลและสาธารณสุข ในจังหวัดราชบุรี

Share
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Top